دكتر رمضاني

تحقیر کارکنان دانشگاه یاسوج به بهانه تست اعتیاد/ برخورد قاطع دکتر رمضانی با متخلفان

سایت استان: طی چند روز گذشته اقدامی عجیب در دانشگاه یاسوج به وجود آمد که با واکنش قاطع دکتر رمضانی پایان پذیرفت. به گزارش سایت استان، ماجرا از این قرار است که دو نفر از نیروهای گزینش دانشگاه شیراز(گزینش دانشگاه یاسوج زیر مجموعه شیراز است) برای گرفتن تست اعتیاد از کارکنان به دانشگاه یاسوج می […]

پربازديد