دكتر علي مدني پور

آقای تاجگردون؛ گذشته خود را فراموش نکنید

سایت استان: بعد از مصاحبه عجیب و دور از انتظار غلام رضا تاجگردون با رسانه ای که در انتخابات ریاست جمهوری تمام قد از جلیلی حمایت کرده و هویت آن بر همگان معلوم است و صحبتهایی که بر علیه مجموعه اصلاح طلبان استان انجام شد، و در آن دوستان و حامیان دیروز خود را مورد […]

پربازديد