دكتر فاضل زينت مطلق

ترویج فرهنگ خود مراقبتی یک وظیفه همگانی است/ خود درمانی، خودمراقبتی نیست/ رسانه ها نقش مهمی در ارتقاء افکار عمومی دارند

سایت استان: معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته سلامت، گفت: ترویج فرهنگ خود مراقبتی و اینکه چگونه رفتار کنیم تا بیمار نشویم یک وظیفه همگانی است.                                                              به گزارش سایت استان، سید رشیدغفاری، با تاکید بر نقش رسانه ها و مطبوعات در آموزش و انتشار خود مراقبتی، […]

پربازديد