دكتر ليلا منظوري

سرطان ها و روش پیشگیری

سایت استان: دکتر لیلا منظوری* آیا می دانید بیش از یک سوم تمام موارد سرطان ها قابل پیشگیری و یک سوم موارد در صورت تشخیص زودرس در مراحل اولیه ، قابل معالجه و درمان هستند؟ سرطان ها گروهی از بیماریها هستند که به صورت رشد بی رویه و خارج از کنترل تعدادی از سلولها ایجاد […]

پربازديد