دلواپسان

دستاوردهایی ‌که دلواپسان نمی‌خواهند ببینند

دستاوردهایی ‌که دلواپسان نمی‌خواهند ببینند

تخریب مدیر هم استانی؛ نقطه مشترک دلواپسان و هواداران نماینده

سایت استان: محمود آرام طی روزهای گذشته هجمه های زیادی بر علیه آقای مهندس پناه مدیر ملی هم استانی در سایت ها و رسانه ها منتشر شد. این هجمه ها از سوی دو گروه بود. گروه اول دلواپسانی بودند که سرخوش از لغو سفر خاتمی و کنسرت موسیقی در یاسوج بودند که بار دیگر قدرت […]

پربازديد