دلواپسی

دلواپسی هامو نگیر از من..

سایت استان: سجاد خلیلیان این روزها ایران عزیز صحنه هنرنمایی فرزندان عمل گرای خود در زمینه های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی است که البته دستاوردهای عمل گرایی همین فرزندان،گاهأ تشخیص دوغ از دوشاب را تا سر حد شکاف اتم پیچیده میکند. در این بین بیش فعالی دلاوران دلواپسی که هنوز از تب وتاب نیفتاده و […]

پربازديد