دهستان زیلایی

جنگلهای کوه نیر در آتش سوخت

سایت استان: از ظهر روز شنبه 14 مهر جنگلهای کوه نیر در بخش سرفاریاب طعمه شعله های آتش شده است. یک شاهد عینی به سایت استان گفت: این آتش سوزی حوالی ظهر روز شنبه آغاز شده و تا کنون برای مهار آن اقدامی نشده است. دود ناشی از این آتش سوزی تا کیلومترها دورتر قابل […]

پربازديد