دهکده جهانی

به بهانه ارائه “GSM روستایی”…

شرکت مخابرات با وعده و وعیدهایی همچون تلفن همراه روستایی (GSM روستایی) و غیره، زیرساخت تلفن ثابت روستایی که ضریب بهره مندی ازآن درسطح استان چشمگیر بود، را به کلی نابود کرد و با طرحی ضربتی، تمامی کابل ها و پایه های تلفن ثابت روستایی را با بکارگیری نیروهای کاردان! و هر آنچه در توان داشتند، از بیل مکانیکی گرفته تا تراکتور و قیچی و دستگاه برش و …نسبت به جمع آوری و از بین بردن امکانات تلفن ثابت روستایی اقدام کردند.

“مارشال مک لوهان و دهکده ی جهانی”

سایت استان: محسن خرامین مارشال مک لوهان پروفسور مرکز مطالعات رسانه ای تورنتو و مطرح کننده دهکده جهانی می باشد و جمله معروف »پیام خود رسانه است « از آن اوست. او از نظر توجه به فناوریهای ارتباطی جزو چهره های پیشتاز در این قلمرو به حساب می آید . طبقه بندی رسانه ها به […]

پربازديد