دهیاری

ساخت و سازهای سلیقه ای آفت زندگی شهری است

موسی خادمی استاندار کهگیلویه وبویراحمد با ارسال پیامی به سایت استان به مناسبت 14 تیرماه روز شهرداری ها و دهیاری ها، نقش و جایگاه این دو نهاد برخاسته از مردم را یادآور شده است. در این پیام آمده است: توسعه شهر نشینی با پیامدها و تحولاتی همراه است که این تحولات در راستای پاسخگویی مطلوب […]

565 روستای فاقد سکنه در استان

مظفر: مهاجرت به روستاهای “سرآبتاوه”، “سروک”، “تلخسرو”،” بلهزار” و “مهریان” در حومه شهر یاسوج است که جهت ساماندهی امور این روستاها و جلوگیری از برخی مشکلات، مراحل الحاق این روستاها به شهر یاسوج در حال انجام و در این زمینه طرحی نیز تهیه شده است.

پربازديد