دود

بزرگترین تونل جنوب کشور در محاصره تاریکی و گازهای سمی

تصادفات،مشکلات تنفسی و دلهره  همراه همیشگی مسافران و رانندگان  در هنگام عبور از بزرگترین تونل جنوب کشور  شده است. جاده یاسوج – بابامیدان یکی از جاده های ملی و ترانزیتی کشور است که جنوب را به مرکز کشور متصل می کند.در مسیر این جاده ۹ تونل که بزرگترین آنها با شماره های ۴ به طول […]

پربازديد