دودرو

اشتغال پایدار و شکوفایی استان با توسعه میادین نفتی بویراحمد

سایت استان: دکتر محمدحسین دانشفر * میادین نفتی سه گانه زاگرس مرکزی شامل میادین ریگ، شوروم و دودرو در فاصله تقریبی 80 کیلومتری شمال غربی یاسوج و 185 کیلومتری جنوب غربی اصفهان در کوههای سر به فلک کشیده ی زاگرس مرکزی یعنی کوههای شوروم و ریگ در بویراحمدسفلی قرار دارند. ارتفاع این میادین از سطح […]

پربازديد