دولت سازندگی

روایت آیت الله هاشمی از اعتدال و طنزگل آقا

سایت استان: آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفتگو با آخرین شماره ماهنامۀ مهر نامه به بیان ناگفته هایی از مشی اعتدال امام(ره) ، رهبری و دولت سازندگی به همراه مفاهیمی نظیر عدالت پرداخت. گزیده ای از این مصاحبه بدین شرح است : فرصت مناسبی است پیش آمده تا نظراتم را در خصوص طنز به صورت […]

پربازديد