دولت مدرن

“دولت مدرن”

سایت استان: محمدرضا تاجیک 1- بی‌تردید، سخن گفتن درباره دولت چه در ساحت نظر و چه در عرصه عمل، بسیار مشکل است. به تعبیر دایسون، «دولت مفهومی مورد مناقشه و حاوی مشکلاتی در معنا و مفهوم و کاربرد است» و به گفته جان دیویی «به محض آنکه ما واژه دولت را به زبان می‌آوریم، شمار […]

پربازديد