دو نفر در مطبوعات ایران

به مناسبت روز خبرنگار: دو نفر در مطبوعات ایران

سایت استان: علی عابدی این نوشته را خبرنگاران هم استانی بخوانند، آنهایی که در نان شب مانده اند و روز را برای درآوردن همان لقمه نان فراموش می کنند که چه مسئولیت بزرگی بر عهده دارند. همچنین مسئولان و مدیران هم استانی بخوانند همانهایی که کمرشان زیر بار خدمت و مسئولیت خم شده است. همانهایی […]

پربازديد