دکترنادر شکری

برگزاری استاژ فنی کمیته رزم پرثوآ با حضور دکتر نادر شکری در یاسوج

سایت استان:  استاز فنی کمیته رزم پرثوآ با حضور بنیانگذار پرثوآ جمهوری اسلامی ایران دکترنادر شکری در یاسوج برگزار می شود. مسئول کمیته رزم پرثوآ استان  هدف از برگزاری این دوره را پیشرفت فنی وکیفی پرثوآ استان عنوان کرد وافزود: با حضور دکتر شکری بنیانگذار و مسئول پرثوآ جمهوری اسلامی ایران یکدوره استاژ فنی (بازآموزی) […]

پربازديد