دکتری 95

مصاحبه متقاضیان پذیرش دوره دکتری سال 95 دانشگاه یاسوج برگزار شد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج از برگزاری جلسات مصاحبه از متقاضیان پذیرش دوره دکتری سال 1395 در 16 رشته گرایش مختلف در دانشگاه یاسوج خبر داد.

پربازديد