دکتر احسان ممتحن

سفر استاد برجسته جهانی رشته ریاضیات به استان کهگلیویه و بویر احمد

سایت استان: زریر حسن زاده (دانشجوی دکترای جبر) پرفسور روبرت ویسباور استاد برجسته جهانی رشته ریاضیات گرایش جبر به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند. ابتدا مقدم Professor Robert Wisbauer را به دانشگاه یاسوج پایتخت طبیعت ایران گرامی می داریم . امیدوارم سفر این استاد برجسته آلمانی و متخصص گرایش جبر، باعث تشویق ادامه تحصیل […]

پربازديد