دکتر احسان نجیب زاده

افتخارآفرینی نخبه ی هم استانی در آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

سایت استان: نخبه جوان هم استانی در آزمون پذیرش دستیاری پژشکی افتخار آفرین شد. به گزارش سایت استان، بنابر نتایج اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، آقای دکتر احسان نجیب زاده دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران که هم اکنون مشغول به تحصیل در ترم آخر دوره ی پزشکی است، توانست رتبه ی 9 کشوری پذیرش […]

پربازديد