دکتر باقر قائمی

تاریخ از عملکرد دولت در بحث مذاکرات هسته ای به نیکی یاد خواهد کرد

یک مدرس دانشگاه و صاحب نظر در عرصه مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مذاکرات هسته ایران و گروه 1+5، مقطع کنونی را فرصتی تاریخی برای غرب دانست که برای رسیدن به توافق باید ازآن استفاده کنند. دکتر باقر قائمی گفت: تیم مذاکره کننده در سایه حمایتهای مقام معظم رهبری و پشتیبانی […]

پربازديد