دکتر جهانگیر تقی پور

“به بهانه گزارش سیزده بدر متفاوت روستای شادگان باشت”

سایت استان: غریب واحدی پور خودم که هیچ وقت ادعائی نداشتم. ولی دوستان و نزدیکانم همیشه از استعداد و توانائی ام برای دست یافتن به اهداف متعالی می گفتند، حتی یکی از هم کلاسی  های دوره دبیرستانم را که نوروزامسال به فاصله یک کفش کندن و پوشیدن دو گروه مجزائی که برای عرض تسلیت و قرائت […]

مهمان از لندن، میزبان در شادگان/ “سیزده به در” متفاوت در روستای شادگان باشت

سایت استان: محمود آرام روز 12 فروردین 93 سعادتی بود تا از نزدیک دکتر جهانگیر تقی پور پزشک جراح و عضو کالج سلطنتی لندن و از نخبگان استانی را از نزدیک ببینم. آشنایی من با این عزیز از طریق دنیای مجازی و اینترنت شکل گرفت. زمستان 92 که برای تکمیل کلینیک درمانی خود واقع در […]

“سوگند به دیاری که خاموش نماند”

سایت استان: رهزاد خدیش بر دیوار کنار جاده نوشته بود ” سوگند به دیار خاموش” اما خاموش نبود. انگار همگی سوگند یاد کرده اند که دیار خود را از رخوت و خاموشی برهانند و در آن زندگی بیافرینند. رهاندند و آفریدند و نامش را شادگان نهادند! این اسم و این نوشته ی بر دیوار و […]

پربازديد