دکتر جواد صفی نژاد

نقشه شهر سازی سوق در سال 1346

دکتر جواد صفی نژاد نقشه ای را در اختیار سایت استان قرار داده که نشان دهنده وضعیت جغرافیایی و ساختمان سازی شهر سوق است. خبر نگار سایت استان در ملاقات با دکتر جواد صفی نژاد در منزل شخصی وی،  نقشه ایی را دریافت کرده؛ که وضعیت ساختمان سازی و شهر سازی آن زمان شهر سوق […]

پربازديد