دکتر حمیدمزارعی

قطع لاله گوش مامور نیروی انتظامی چرام دریک درگیری

در پی در گیری در شهر چرام یکی از مامورین نیروی انتظامی به محل حادثه مراجعه و در حین انجام ماموریت توسط یکی از طرفین دعوا در یک حرکت غیر انسانی که گوش وی را با دندان گاز گرفته بود متاسفانه به علت فشار دندان منجر به قطع لاله گوش سمت چپ این مامور وظیفه […]

پربازديد