دکتر رضایی

ائتلاف اصول گرایان ممکن نیست حتی اگر اتفاق بیافتد!

سایت استان: سید جلال محقق بعد از کنارگیری عارف، ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. اصلاح طلبان به شدت امیدوار به ادامه رقابت شدند هرچند فرصت بسیار کمی برای تبلیغات دارند.اگر چه همه این فرصت به اختیار خودش اتفاق نیافتاد و ناخواسته به این وضعیت درآمد اما این حالت بهترین حالت متصور […]

پربازديد