دکتر سامان نیک اقبالیان

پزشک هم استانی نادرترین عمل همزمان پیوند و کبد را انجام داد

سایت استان:  پزشک هم استانی برای اولین بار در کشور نادرترین عمل همزمان پیوند و کبد را انجام داد. این عمل همزمان پیوند برای کودک 8 ساله و با اهدا عضو یک کودک مرگ مغزی میسر شده است. دانشیار بخش جراحی و بخش پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با مهارت تیم درمانی پیوند […]

پربازديد