دکتر ستار اسدپور

مصرف شیر، ۱۴ دانش آموز گچسارانی را مسموم کرد

۱۴ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد شهر گچساران بر اثر مسمومیت در بیمارستان شهید رجایی این شهر منتقل شدند. ظهیرالدین پور الحسینی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران در این زمینه گفت: چهارشنبه، ۲۴ دی ماه ۱۴ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد شهر گچساران به علت مسمومیت به اورژانس این شهر […]

پربازديد