دکتر سیدعلی سراج

برگزاری نمایشگاه میثاق با شهدا در دانشگاه پیام نور واحد سی سخت

رئیس دانشگاه پیام نور استان از راه اندازی نمایشگاهی تحت عنوان میثاق با شهدا در دانشگاه پیام نور واحد سی سخت خبر داد . به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ،دکتر سیدعلی سراج در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور امام جمعه سی سخت، مسئولین ناحیه […]

پربازديد