دکتر سید ابراهیم جباری فر

آخرین عکس از مرحوم دکتر جباری فر در مکه

دکتر حاج سید ابراهیم جباری فر، فوق تخصص دندان پزشکی، رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فلوشیپ دندانپزشکی اجتماعی از استرالیا در فاجعه های اخیر عربستان به شهادت رسید که ایشان از فرزندان استانکهگیلویه و بویراحمد و اهل روستای ده برآفتاب هستند.

پربازديد