دکتر سید بصیر هاشمی

پزشک هم‌استانی رئیس کمیته علمی کاشت حلزون شنوایی کشور شد

دکتر سید بصیر هاشمی، با حکم معاون درمان وزارت بهداشت، به ریاست کمیته علمی کمیسیون کشوری کاشت حلزون شنوایی برگزیده شد. دکتر سید بصیر هاشمی، رئیس مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس و از پزشکان متعهد و نام آشنای استان کهگیلویه و بویراحمد به سمت رئیس کمیته علمی کمیسیون کشوری کاشت حلزون شنوایی انتخاب شد. به […]

پربازديد