دکتر سید جعفر حسینی

انتصابی جدید در دانشگاه یاسوج

سایت استان: طی حکمی از سوی دکتر شاپور رمضانی رییس دانشگاه یاسوج سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پایه منصوب شد. به گزارش سایت استان، طی حکمی از سوی دکتر شاپور رمضانی رییس دانشگاه یاسوج، دکتر سید جعفر حسینی به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پایه دانشگاه منصوب شد . در این حکم […]

پربازديد