دکتر سید حسن هاشمی

تایید حکم ریاست دکتر چمن از سوی وزیر بهداشت

سایت استان: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی به استناد مصوبه 747 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر رضا چمن را به سمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب نمود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این حکم آمده است: جناب آقای دکتر رضا چمن سرپرست دانشگاه […]

پربازديد