دکتر سید محمد احمدی

“ساسان تاجگردون” معاون برنامه ریزی استاندار فارس شد

سایت استان: ساسان تاجگردون معاون استاندار فارس شد. استاندار فارس دکتر سید محمد احمدی در حکمی ساسان تاجگردون را به عنوان معاون برنامه ریزی خود منصوب کرد. پیش از این تاجگردون مدیر کل بودجه استان فارس بوده است. منبع:کبنانیوز

پربازديد