دکتر صادق زیبا کلام

روحانی و چالش چینش

سایت استان: دکتر صادق زیبا کلام پس از فروکش کردن شادی و شور اولیه از پیروزی آقای روحانی، به‌تدریج بحث اعضای کابینه و همکاران مطرح شده است. هر قدر هم که جلوتر می‌رویم حدس و گمانه‌زنی‌ها و شایعات درخصوص اعضای کابینه بیشتر خواهد شد. انتخاب اعضای کابینه معمولا کار دشواری نیست. همکارانی که با رییس‌جمهور […]

پربازديد