دکتر محمد بهرامی

بیانیه مجمع اصلاح طلبان بویراحمد و دنا در خصوص انتخاب بهرامی

با این حال ، مجمع همه نامزدهایی که میثاقنامه را امضا کرده بودند – و حتی نماینده محترم کنونی مجلس را علی رغم عدم پذیرش برخی از بندهای میثاقنامه – در معرض قضاوت اعضا قرار داد و درنهایت پس از انجام بحث و بررسی ها در یک فرایند کاملا دموکراتیک دکتر محمد بهرامی با اکثریت قاطع بعنوان نامزد اصلاح طلبان انتخاب نمود .

پربازديد