دکتر مهدی غفاری

«کی لهراس! ما شرمنده ایم»

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ( تقدیم به رُفتگران طبیعت که کاری می کنند کارِستان! ) هنگامی که حسن غفاری پیشنهاد می کند بامداد و پیش از برآمدنِ آفتاب با هم برویم تنگِ تامُرادی تا بتواند از تنگ و آبشار و حال و هوای آن جغرافیا عکس های تازه ای بگیرد، من که این روزها […]

روزی، روزگاری، آموزگاری!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ………………………………………………………… ( پرنده یِ کوچک پرواز می کند. ) سالِ پنجاه و هشت است. نخستین سالِ پیروزیِ انقلاب و سرنگونیِ شاه. پدر؛ ( افضل غفاری ) کارگرِ کارخانه یِ قند است و مادر؛ ( شمایل نعمتی ) خانه دار. کودک؛ ( مهدی ) پنج ساله است؛ با شوق و ذوقِ […]

« سفرنامه‌یِ نوروزی »

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. یک؛ ( بیست و نهِ اسفند، رسمِ پسندیده! ) آخرین روزِ سال است. روزی به نامِ سالروزِ ملی شدن نفت که گره خورده است به نامِ سیاستمدارِ مشهور، محمد مصدق. همین چند روز پیش کتابی خواندم در چند و چونِ زندگیِ مصدق با نگاهی انتقادی به او و طرحِ […]

نیایشِ نوروزىِ من!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ….…………………… مى دانم آرى مى دانم همانگونه که از قدیم گفته اند ( و به جا هم گفته اند )؛ – با سلام و صلوات، گراز از شلتوک بیرون نمى رود. اما از دستِ من؛ یعنى شهروندِ درجه سه اى که در قیاس با عالیجنابانِ پایتخت نشین، زاده ى پشتِ […]

گلوگاهى سرخ که سبز خواند و رفت!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ” با گلوگاهِ سرخ بخوان / اى کبوتر که شعر منى / وقت پرواز مى رسدَت / گرچه پر بسته ىِ رسَنى. “ سیمین بهبهانى. ………………………… خبر کوتاه اما پر بسامد بود. ” سیمینِ بهبهانى، بانوىِ غزلِ ایران مُرد. “ کالبدِ بى جانِ او را، جمعى از مردم و از […]

یک سپاس، یک پیشنهاد!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری اقدام ارزشمند دانشگاه یاسوج در نامگذارىِ کتابخانه ىِ مرکزىِ  آن دانشگاه به نام ” محمد بهمن بیگى ” و یادداشتِ به هنگام آقاى حسن حسینى در یادآورىِ این عملکردِ نیکو و نمادین، همچنین تشکر ایشان از مدیریت دانشگاه بهانه اى شد تا منِ شاگرد نیز با ذکر خاطره اى از […]

هفت داستان!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری پیشگفتار؛ از نخستین روزى که نوشته اى به سبک و سیاقِ ادبى براى نشر به دست اندرکارانِ محترمِ سایت دادم تا امروز چندى مى گذرد. نوشته هایى که از دل برآمده بودند و کم و بیش بر دلهایى نیز نشستند؛ از این بابت دلشادم. البته مى دانم که برخى شان […]

« چماق! »

سایت استان: دکتر مهدی غفاری …… عرض کنم که من؛ یعنى قهرمانِ قصه ى ” چماق ” به قلمِ آقاى نویسنده ( یا همین دکترِ خیالبافِ خودمان! )، سالها پیش در مقطعِ دکتراى پژوهشِ هنر در دانشگاهِ غیرِ آزادِ شهرِ ” دارقوزآباد ” مشغول شده بودم به درس و مشق. آن روز و روزگار، من […]

یک مُشت بر گونه ىِ یک پزشک؟!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری که خود از پزشکان متخصص هم استانی است که در شیراز خدمت می کند در واکنش به اتفاقات بیمارستان شهید بهشتی یاسوج، ضرب و شتم پزشک و فوت بیمار واکنش نشان داده و مطلبی را برای سایت استان ارسال کرده است که در پی می آید: این روزها خبرها را […]

جنگ جنگ تا پیروزى!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری  آخرِ کار است و در مطب نشسته ام. دستیارم مى آید و مى گوید؛ – آخرین بیمارتون رو تخت خوابیده. آماده س. بلند مى شوم و مى روم براى سونوگرافىِ بیمارى که معلوم است به زحمت روى تخت خوابیده. سلام مى کنم و از او مى پرسم؛ – مشکلِ تون چیه؟ […]

” مرگ زیر درخت زردآلو “

”ملى خان“ که یک دستش را تکیه داده بر تنه ىِ زردآلو، سر بلند مى کند به سمتِ جایى که ”یاسر خان“ اشاره کرده، مى خواهد چیزى بگوید که ناگهان صداى گلنگدنِ یک تفنگ از همان نزدیکى به گوش مى رسد. با پیچشِ این صدا ”یاسر خان“ جلدى خود را از تنه ىِ زردآلو و همراهان کنار مى کشد.

گو فِرْ تِنْگْ !

سایت استان: دکتر مهدی غفاری سالِ ١٣۶۴ بود. دانش آموزِ مقطعِ راهنمایى بودیم. در مدرسه اى درس مى خواندیم که تا پیش از انقلاب اسمش کورشِ کبیر بود، بعد شد آیت اله منتظرى، بعدتر هم شهید منتظرى. ورودِ ما به مدرسه همزمان شده بود با طرحى به نامِ ” طرحِ تام! “ طرحى تازه براى […]

غارت!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ظهرِ تفتیده ىِ تابستان، برسْ نرسِ شهرضا، یک جایى که به خوبى مى شد کمین کرد و مالِ کاروانِ بخت برگشته اى را سرِ کف غارت کرد، یازده مردِ جنگى، ساکت و آرام اما گوش به زنگ و تفنگ به دست نشسته و راهِ مالروىِ باریکى را مى پاییدند که […]

موش و مورچه!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ( سوارى که براى ابد از سرزمینِ خویش گریخت. ) یک روزى روزگارى اربابِ قدرتى بود که براى ختنه کنانِ پسرش جشنى گرفت. براى این جشن یک دیگِ بسیار بزرگى از آش بار گذاشتند. مورچه اى از رعایاىِ ارباب که در همان نزدیکى بود و مى زیست با شنیدنِ این […]

” کا گَچُنْدُرْ! “

سایت استان: دکتر مهدی غفاری پیشگفتار؛ فرهنگِ مردمىِ کهگیلویه و بویراحمد، همچون بسیارى از دیگر فرهنگ هاى عامیانه ىِ جهان، جداىِ از زیبایى هاى ادبى و زبانى، از حکمت و اندیشه سرشار است. خواندنِ شعر و ادبِ عامیانه ى این سرزمین و اندیشیدن در کم و کیفِ شکل و محتواى آن، نه تنها بسیارى چیزها […]

تَهْلَخارىِ روزگارِ آموزگاری!

تابستان بود.
یکی از آن تابستان های گرم و داغ!
یاسوج و مردمَش در یک تبی می سوختند که نگو.
از تعطیلیِ مدارس چندی می گذشت.
اجاره نشین بودم و دو سه سالی بود که رویِ قطعه زمینی سیصد متری، طرفهایِ غربِ یاسوج در فرصت هایی که به چنگ می آمد و به تناسبِ جیب و بازو و عرقِ پیشانی ام؛ نه کمتر و نه بیشتر! کار مى کردم.

دل نوشته ای برای مادر/ دکتر مهدی غفاری

دل نوشته ای برای مادر/ دکتر مهدی غفاری دمادمِ یک پسینِِ تابستان در سایه سارِ انگورى ( از آن انگورهاى ناب که شیره ى خاک مى مکند شراب تحویل مى دهند ) نشسته بودم و مى پاییدمش او را که دورتر از من در میانِ کشتزار کمر خمانده بود به کار و کار را از رو […]

ماه تی تی و آلازَنگی!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ( بازنویسىِ یک مَتَلِ لرى ) « پیش نویس؛ این قصه برگرفته از ” متیلِ لرىِ مَتَتى و آلازنگى ” ست که آن را نخستین بار از زبانِ مادربزرگم ” بى بى جانى حسینى ” شنیدم. کودک بودم. با دیگر خواهر برادرانم رفته بودیم روستایمان موردراز. شبى زمستانى در خانه ىِ […]

تراژدىِ عشق! / بهار؛ کدام بهار؟

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ( دو روایت درباره ىِ یک شعرِ محلّىِ بویراحمد ) ١. پیش از هر چیز رسیدنِ بهار و نوروز را خدمتِ شما تبریک مى گویم. براى دوستانى که در پیشوازِ سالِ نو دوست دارند از سبزى و شکفتن و بازسازىِ اُمید بشنوند ( و حقّ هم با آنهاست )، پیشنهاد […]

“وقتى پدر دانش آموز بود”

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ( برگى از خاطراتِ پدرَم! ) … نَرِگاه درس مى خواندیم. زمینِِ جاىِ مدرسه را، یک هکتار، ناصر خان داده بود براى کلاسُ درس. میرزا ابوالحسنِ حسینى و آقاى صالح پور معلمِ مدرسه بودند. آن موقع رسم بود؛ بهار که آبادى به سرحَد مى آمد و زراعت ها را که […]

از خدایىِ جمشید تا مرگِ سیاوش!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری داستان هاى شاهنامه بنا به اشکى که در چشمِ خواننده مى آورند بر دو دسته اند؛ – یکم؛ داستانهایى که با خواندنِ شان اشک شادى و شوق در چشم ها حلقه مى زند. – دوم؛ داستانهایى که اشکِ غم و افسوس را از چشم ها سرریز مى کنند. داستانهاى گروهِ […]

زن یا برنو؛ کدام یک؟

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ( اشاره اى درباره ى زن و تفنگ در شعرِ لُرىِ بویراحمد! ) لُرها مَثَلى دارند که مى گوید؛ ” خانى؛ پیلُ پَنْشْتیرْ! “(  خانى؛ پول و پنج تیر! ) یعنى اگر مى خواهى خان شوى باید پول داشته باشى و پنج تیر ( که اشاره اى ست به تفنگ […]

از دهه ىِ شصت تا جیغِ بنفش!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری (آیا تاریخ تکرار مى شود؟) دهه ىِ شصت بود. چند سالى از انقلابِ بهمنِ ۵٧ مى گذشت و به نظر نمى رسید که جنگِ ایران و عراق به این زودى تمام شود. میر حسین موسوى نخست وزیر بود و آن روزها، نخست وزیر در اداره ىِ امورِ کشور بیش از […]

درباره یِ نقدِ سازنده!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری علیرغم این اصلِ غیر قابل تردید که نقد و پرسشگری ( با یا بدون تلاش برای یافتنِ پاسخِ مناسب ) اساس علم و دانش و بنیانِ خردورزی ست و در جامعه ی پرسش محور و خرد مدار، ناقدان و پرسشگران باید که بر صدر نشینند و قدر بینند، چرا و […]

میش در مُشتِ شبان!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ( برداشتى آزاد از عکس هاى حسن غفارى ) ١. کسى نمى داند که نخستین میشِ وحشى کى، کجا و چگونه به دست کدام انسانِ نخستین شکار شد اما از وقتى که اولین میش وحشى در برابر این اصل طبیعى که ” قوى ضعیف را از پا درمى آورد” سرخم […]

در سایه سارِ مرگ!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری این هفته سایه ى سیاهِ مرگ بر رسانه ىِ ما سنگینى کرد. مرگهایى که از قلمروى خانه و کاشانه ى خود پا فراتر نهاده به افکار عمومى راه یافتند؛ – مرگِ ” حاج شیروان کاظمى ” که بنا به نوشته ها بزرگِ طایفه اى بود و اهلِ صلح و صلاح؛ […]

هِى گالَم واپَس!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ١. مى گویند و درست هم مى گویند که گذشته چراغِ راهِ آینده است. البته گذشته به خودىِ خود وجود ندارد اما یاد و خاطره اى که از آن در ذهنِ آدمیان به جا مى مانَد تنها به یک درد مى خورد؛ – درس گرفتن و کسبِ تجربه براى ساختنِ […]

شعر/ سرود سرد مرثیه! – دکتر مهدی غفاری

سایت استان: دکتر مهدی غفاری این روزها بر در و بامِ خانه ها و از کوى و برزَنِ سرزمین مان، نواى ناىِ غم انگیز و سرودِ سردِ مرثیه به گوش مى رسد. من نیز در خلوت و غروبِ یکى از همین روزها نشستم و مرثیه اى نوشتم … سرودِ سردِ مرثیه! امید! اى امیدِ از […]

استاندارى؛ چه کسى و چگونه؟

سایت استان: در روزهای گذشته اخبار و اتفاقات مربوط به انتخاب استاندار در هر کوی وبرزن بر سر زبانها بود. آقای دکتر مهدی غفاری، از زاویه ای  دیگر به موضوع پرداخته است که متن این یادداشت در پی می آید: پیشگفتار؛ این روزها داغ ترین خبر و بحث در سایت هاى خبرىِ استان، موضوعِ انتصاب […]

حسن غفارى؛ عکاس هنرمند

سایت استان: دکتر مهدی غفاری پیشگفتار این نوشته سخنى ست درباره ى حسن غفارى از عکاسان شناخته ىِ کشور. نخست یادى ست از گذشته ى عکاس و شاهدى بر خودساختگى اش سپس نگاهى ست به بارزترین سوژه در آرشیو تصاویر او از دیدگاه نویسنده بى آنکه دیگر سوژه ها در سایر کارهایش نادیده گرفته یا […]

“روشنفکر فرزانه”

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ١. در هر زمانه‌اى و در هر جایى از این جهانِ پهناور هستند انسانهاى اندک شمارى که شناخته یا ناشناس مى کوشند تا کورسوىِ چراغى در تاریکى ها، روزنه‌ىِ امیدى در نومیدى ها، دریچه‌ىِ گشایشى در بستگى ها و برافرازنده‌ىِ ارزشى در بى ارزشى ها باشند. “کى عطا طاهرى بویراحمدى” […]

پربازديد