دکتر مهرداد رجبی

چالشها و راهکارهای گردشگری استان از نگاه یک مدرس دانشگاه

سایت استان: یک استاد دانشگاه گفت: مقوله میراث فرهنگی و گردشگری مبحث نوینی است که باید بیش از پیش به آن توجه شد. به گزارش سایت استان، دکتر مهرداد رجبی در پانل تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج افزود: تا چند سال پیش نگاهی که به گردشگر می شد نگرش اشتباهی بود و تا […]

پربازديد