دکتر نیکروز

اختصاصی: دکتر نیکروز معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج شد/ امور دانشجویی به رضوانی سپرده شد

سایت استان: در اولین تغییر و با حکم سرپرست دانشگاه یاسوج، دکتر نیکروز به عنوان معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج منصوب شد. به گزارش سایت استان، پیش از این حجه الاسلام اندرزیان این مسئولیت را بر عهده داشت. این تغییر نشان از آن دارد که رئیس جدید دانشگاه یاسوج، نسبت به مسایل فرهنگی حساسیت ویژه ای […]

پربازديد