دکتر هندی

وطن اولم هندوستان، میهن دوم بویراحمد

کمبود پزشک ایرانی و بویژه بومی کهگیلویه و بویراحمدی در دهه 60 چنان بود که کشور برای رفع نیازهای درمانی مردم مجبور به واردات پزشک از برخی کشورها بویژه هند شده بود …

پربازديد