دکتر کشواد سیاهپور

“باستانی پاریزی؛ استاد بزرگ تاریخ محلی و ملی”

سایت استان: دکتر کشواد سیاهپور* «ساده ترین کار، تخطئه گذشتگان و بی اجر ساختن زحمت پیشینیان است، خصوصاً در مورد تاریخ، که آیندگان همیشه بر استخوان های گذشتگان قدم می سپارند. » (باستانی پاریزی، سنگ هفت قلم بر مزار خواجگان هفت چاه، 1369: 15) دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی (تولد دی ماه 1304، وفات 5 […]

پربازديد