دکه های مطبوعاتی

روزنامه فروش های یاسوج آه می فروشند

نبود فضای مناسب، دکه های مطبوعاتی شهر یاسوج را به تعطیلی کشاند به نحوی که تهیه روزنامه های کشوری و استانی را برای شهروندان با مشکل جدی مواجه کرده و باعث کسادی کار روزنامه فروش ها شده است. جمع آوری دکه های مطبوعاتی شهر یاسوج با هدف بهسازی پیاده روها از سوی شهرداری این شهر […]

پربازديد