دیدگاههای عمده پیرامون انقلاب اسلامی

نقد و ارزیابی دیدگاههای عمده پیرامون انقلاب اسلامی

از سال 1357 هـ.ش (1979 م ) با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران محافل متعدد علمی در داخل و خارج پیرامون عللی که منجر به وقوع انقلابی عظیم در «جزیره ثبات» به زبان رئیس جمهور امریکا در سال 1356 شد و توانست قدرت سیاسی ایران را که بر پایه حاکمیت مطلقه شاه و اطاعت و […]

پربازديد