دیشمرک

محور «پاتاوه – دهدشت» مهم‌ترین اولویت راه و شهرسازی در سفر هیئت دولت

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کهگیلویه گفت: محور پاتاوه – دهدشت مهم‌ترین اولویت این اداره در سفر هیئت دولت است.

پربازديد