دین رحمانی و پیامبر رحمانی

دین رحمانی و پیامبر رحمانی

سایت استان: اسماعیل آذری امروزه بیش از هر زمان نیاز داریم حکایت کنیم از دین رحمانی و پیغمبر رحمانی . در دنیایی که رسانه های غیر اسلامی، وجهه خشونت بار از دین را جلوه گری می کنند . دوستان نادان و غیر رحمانی هم ،مدام بر طبل خشونت ،کشتار و ترور می زنند ، لااقل […]

پربازديد