ذیحسابان کهگیلویه و بویراحمد

عدم آشنایی مدیران با قوانین مالی مهمترین چالش ذیحسابان است

رئیس خزانه معین کهگیلویه و بویراحمد عدم آشنایی مدیران با قوانین مالی را مهمترین چالش پیش روی ذیحسابان عنوان کرد. غضنفر آرام بعدازظهر سه شنبه در نشست هماهنگی ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان گفت: نظارت و کنترل در اجرا و مصرف بودجه امری بسیار مهم و اساسی است و ذیحسابان وظیفه پاکسازی و آماده سازی مسیر […]

پربازديد