رئیس

تغیرات در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شد. به گزارش سایت استان کهگیلویه و بویراحمد، احمدرضا خورشیدی با اکثریت آرای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد. خورشیدی دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران است. پیش‌ازاین دانشی رئیس سازمان بود. گفتنی است، حمید اسکندری نیز به اعضای هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان پیوسته […]

پربازديد