رئیس اسبق علوم پزشکی

نمایندگان با شرط حل مشکلات استان،هیات دولت را همراهی کنند

محمدرضا نیکبخت با رویکرد شناسایی مسائل و چالش‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی در استان که با حضور جمعی از نخبگان، دانشگاهیان و مدیران استان برگزار شد، اظهار کرد: با دولت قهر هستیم اولاً برای اینکه دیر آمده، دوماً پول‌هایمان را تقسیم نکنید، ما پول فرهنگی نمی‌خواهیم فقط یک کارخانه بزرگ ایران‌خودرو و دیگر هیچ نمی‌خواهیم.

پربازديد