رئیس انجمن نمایش استان

حضور 8 گروه نمایشی در جشنواره ملی آیین های نمایشی درفرهنگ رضوی به میزبانی کهگیلویه وبویراحمد

جشنواره آیین های نمایشی درفرهنگ رضوی از28 تا31 مرداد در یاسوج آغازبه کارخواهدکرد رئیس انجمن نمایش استان ومدیراجرایی جهارمین جشنواره ملی آیین های نمایشی و پرده خوانی در فرهنگ رضوی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان بویراحمد، ازبرگزاری چهارمین جشنواره ملی آیینهای نمایشی وپرده خوانی درفرهنگ رضوی از تاریخ 28تا31 مردادماه دریاسوج […]

پربازديد