رئیس دیوان عالی کشور

مصلحت نیست پرونده 3هزار میلیاردی بیش از این باز شود

سایت استان: رئیس دیوان عالی کشور گفت: اجرای حکم محکومان پرونده 3 هزار میلیاردی به صورت آشکارا و علنی کار صحیحی نیست آیت الله محسنی گرکانی در خصوص علت تاخیر در اجرای حکم متهمان اصلی پرونده 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: این طور نیست که این احکام اجرایی نشود بلکه اجرای احکام به صورت علنی […]

پربازديد