رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه پنج کشور منصوب شد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه پنج کشور منصوب شد. به گزارش سایت استان، طی حکمی از سوی “محسن موحدیان عطار” رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، “علی بخش شجاعی” به مدت یکسال به این سمت منصوب شد. در این حکم برگزاری جلسات منطقه پنج با هماهنگی سایر اعضای […]

پربازديد