رئیس هیئت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد

مدیران کهگیلویه و بویراحمد مدیران حرف هستند

رئیس هیئت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدیران کهگیلویه و بویراحمد به جای حرف، در حمایت های از ورزش این استان اقدام و عمل کنند.

پربازديد