رئیس هیئت ورزش های همگانی کهگیلویه و بویراحمد

خودروی پراید جایزه ویژه همایش بزرگ پیاده روی خانواده در یاسوج

برگزاری دو همایش بزرگ پیاده روی خانواده و پخش مستقیم از شبکه سراسری در کمتر از شش ماه نشان از توسعه ورزش همگانی کهگیلویه و بویراحمد است

پربازديد